Rregullorja e shoqates  K.D.U. Kosova Dunek Union e.V

                  Shoqata K.D.U ësht formu me 15.01.2011 ne Winsen Luhe

Rregullat per vlersimin e pellumbave jane te njejta sikurse rregullorja e kosoves por jane edhe disa shtesa ose ndryshime te cilat jane si vijojne.
1:- Garusi mund te lajmroj per garë kryetarin e libres se klubit, pellumbat te cilet vlersohen me vlersust
      te  shoqates K.D.U  te zgjedhur nga udhëheqsi i gares pellumbat vlersohen me 3 Vlersusu.

2:-Garusi nuk ka te drejt te garon me pellumba te cilin nuk kan unazat e shoqates K.D.U.
    per nji atar te ri qe vjen ne shoqat kjo rregull nuk vlen 2 vite per shkak qe antari i ri kan te drejt   2 vitet  e para te garojn me pllumba qe kan edhe tjera unaza qe duhet te ket unazen 7mm. dhe numrin radhor.
3. Ne shoqaten K.D.U kan te drejt per liber  vetem pellumbat qe kan unazat e shoqates K.D.U


1.  Antart e shoqates qe nuk marrin pjes ne gar jan te detyrum te lajmrohen me shkrim te kryetari i shoqates. lajmrimi mundet te bahet
  1. SMS
  2. WhatsApp
  3. Messenger
  4. Viber

2. Nese nji antar i shoqates largohet nga shoqata ne menyr jo shoqnore, nuk ka te drejet te kerkoj lutje per rikthimin per 10 vite
1. Nese nji person keqperdor (fün me fjal)  kryesin, vlersust,ose antart e shoqates prijashtohet nga shoqata ( pa drejt rikthimi)


3. Lajmrimi i garav bahet  vetem te merkuren deri ne ora 21:00 lajmrimi gares bahet me shkrim, dhe sa pellumba leshohen per gar, dhe duhet numrat e unazav te pellumbav qe jan te lajmrum ne gar.

4. Garat mbahen vetem te shtunen

5. Kordinatori i shoqates vlersimet e vlersusve ne gar, do ti prezentoj rezulltatet para gjith pjesmarrsve ne gar.

6.Ne momentin e gares ja te gjith pjesmarrsit ne gar te detyrum te jen te diciplinum dhe mos te pengojn zhvillimin e gares.

7. Antart nuk ka drejt te refozojn fletvlersimin, nese kordinatori e zgjedh si vlersus.
1.Nese e refzun fletvlersim pa arsyje. do te denohet nga ana e kryesis per dretjen qe te lajmroj gar deri ne tre muj.
 
                                                                    NENI 1.

Dispozitave te kesaj rregullore ju nenschtrohen te gjithë kultivuesit e pellumbave te antarve ne shoqaten K.D.U ne Gjermani
                                                                   NENI 2.

Te gjith garat e shoqates per kultivimin e pellumbav te qyteteve te Gjermanis kanë per qellim:
1.Te prezentojn rrotulluesin Dynek
2.Te paraqesin cilsitë e tij permes fluturimit dhe rretullimit
3.Te nxisin kultivusit per prodhimin /nxerrjen/ e raseve te kvaliteteve te larta te rrotulluseve
4.Te perparojnë dhe zhvillojn cilsit e tyre pozitive dhe ket ta tregojn ne gara.

                                                                    NENI 3.

Plani dhe koha e garave jan te caktume sezona garuse fillon me 01.03 perfundon me 30.11. per gjdo vit.

                                                NENI 4.

Ne gar mund te marr pjes secili antar i rregullt i cili i plotson keto kushte.
Ka paguar antarsin, dhe ti plotson kushtet e rregullores

                                                                     
                                                                    NENI 5.  

Fletparaqitja per gar dorzohet ne form te shkruar, por nuk perjashtohet edhe ne permes telefonit te kryetari i shoqates
Fletparaqitja duhet te permbahet
Emrin dhe mbiemrin e kultivusit
Adresen ku zhvillohet gara
                                                                     NENI 6.

Secili kultivus mundet te fluturoj dhe te garoj ne vende tjera me kusht qe te ket unazen e shoqates K.D.U. dhe te jet antar i shoqates  K.D.U.                                 
                                                                     NENI 7.

Komisioni i garave ësht i obliguar te mbajë dhe te udhëheq librin e garave te pellumbave te paraqitur ne gara.
Ne librin e garave shenohen te dhenat e garave si vijon.
Emri dhe mbiemri i kultivusit
Data e mbajtjes se gares
Emri dhe mbiemri i vlersusve dhe rezulltati i arritur.
                                                                    NENI 8.

Ne komisionin e garav zgjidhen kultivus me provoj te pellumbav dynek te cilet jan antar te rregull te shoqates K.D.U.
Garusi nuk ke te drejt te refozoj as nji vlesusu.
komosioni i perbashket i garave eshte i pavarur ne penen e tyre dhe vendimet e  tyre jane perfundimtare.
                                                                    NENI 9.

Pjesmarrja e antarve te komisionit te garave esht pa pages si dhe per te gjitht antart e shoqates
                                                                    NENI 10.

Komisioni i perbashket vendos lidhur me te gjith rastet kontestuese ne vendin e ngjarjes
kordinatori i gares duhet te verifiokj unazat e pllumbave qe jan te lajmruar per gar.
                                                                   NENI 11.

Garusi (Lojtari) i cilli mban gar asht i obligur ti mundsoj vlersusuve te zhvillojn punen pa penges.
nese garusi apo shikust ne qfar do menyre pengon punen e komisionit, komisioni ka te drejt te leshoj vendin e gares.
dhe ajo gar do te njifet si e diskualifikuar dhe do te denhohet garusi nga kryesija e shoqates si pas ligjit te shoqates.
                                                                   NENI 12.

Kultivusi i cili merr pjes ne gar ka te drejt te kerkoj nga komisioni shtyerjen e garave ne rast se:
Organizimin e garave nuk e lejojne kushtet atmosferike, shiu, fryma, breshri, etj...
Kur zhvillimin e garave e pengojn kultivusit te tjer nese ne afersi leshojn pellumbat e tyre.
Ne rast te sulmit te rrembyesve,  nese pellumbi flaturon ose e merr rrembysi, konsiderohet se ai pellumb nuk ka marr pjes ne gar. Kultivuesit ka te drejt te vazhdoj pjesemarrjen ne gar me pellumb tjeter te cilin nuk e ka paraqitur.

Kriteret e Garave

                                                                        NENI 13.
Rrotullimine pellumbav komisioni e vlerson me sy .dhe ka ndimen e dylbis per matjene nalsis.
Secili antar i komisionit mund sipas bindjes te diskualifikoj ose pranoj rezulltatin e pellumbit, per shkak te largsisi, lartsis ose padukshmeris ose i rrethit te tij etj.
                                                                          NENI 14.

Largsija e rrotullimit matet nga momenti kur pellumbi ne shenje te garusit fillon te rrotullohet ne njerin apo krahun tjter,
ose vet pa shenje te garuesit rrotullohet. Vlersimi i pellumbav so te behet ma lartsi deri ne 150 metra larg qymezit,
nese pellumbi do te sjellet me lart se 150 metra do te shpallet vlersim i pa vlefshum.
                                                                          NENI 15.

Pellumbi i cili merr pjesë ne gara duhet te fluturoj nga toka ose kulmi i shtepis ose prej dore nuk perjashtohet mundsija e leshurjes nga ndonji largsi. Nese pellumbi fluturon mbi 50 metra dhe leshohet ne kulm apo ne tok konsiderohet si tentativa e dyt apo e tret. Nese pellumbi gjat fluturimit largohet aq sa s´mundet te vlersohet rrotullimi i tije, atheret ky fluturim nuk njifet duhet te perseritur.
                                                                         NENI 16.
Ne rast se nuk i plotson proporcionet dhe kriteret e garave sipas rregullores pellumbi prijashtohet nga gara dhe nuk regjistrohet ne libren e shoqates K.D.U.
                                                                         NENI 17.

Antari i komisionit ësht i obliguar te vlersoj pellumbin korrekt. Komisioni duhet ta marr mesataren e rrotullimit si p.sh..

Komisioni qe vlerson pellumbin, nese diferenca ësht me e madhe se mesatarja - nota mesatare - 10 m, ndersa pellumbi sillet (Rrotullohet) deri 100 m, fshihen vlersimet e tilla te komisionit. Kjo do te thot se mblidhen vetem tri ose dy notat mesatare cilat nuk dallohen me shum se 10m. Nese pellumbi sillet ( Rrotullohet) me shumë se 100m. mund te tolerohen dallimet deri ne 20m. nga nota mesatare. Nese pellumbi sillet (Rrotullohet) mbi 150m. tolerohen dallimet deri ne 30m. nga nota mesatare.                     
                                                                        NENI 18.

Nese antari i komisionit me apo pa vetdije me qellim apo pa qellim nuk vlerson si duhet se paku 3 her, duhet zavensuar me nji antar tjeter te shoqates K.D.U.
                                                                        NENI 19.

Pagimi i qdo garusi esht i obligushum nese lajmrohet per gar dhe e thrret komisionin dhe nuk arrihet rezulltati i duhur  50m,  do te paguaj denim 50€. nese garusi merr pjes ne gar me 1, ose me shum pellumba, dhe kalojn pellumbat garen te gjith me sukses. Pellumbat do te regjistrohen ne liber e shoqates, por nese garusi  (Pronari) nuk pranon per te gjith pellumbat te regjistrohen ne liber ateheret asht i obliguar qe ti terheq te gjith pellumbat qe murren pjes ne gar. Dhe duhet qe ta paguan denimin si pas rregullores. Nenin 33
                                                                        NENI 20.

Nese pellumbat leshohen larg vendit te kotecit (qymezit) atëheret duhet te shkoj edhe nje antar qe e propozon   komisioni per verefikim e unzes dhe pellumbit.
                                                                        NENI 21.

Pellumbi i njejt ka te drejt te fluturohet tri here ne vit kur te kerkoj garusi.
                                                                         NENI 22.

Pellumbi njejt nuk evidentohet nese nuk e arrit rezulltatin me te gjat se rezulltati i me parshem per 50 m,
                                                                         NENI 23.

                                                Rregullat rreth fluturimit te pellumbit
Pellumbi zakonisht leshohet per te flaturuar nga koteci por nese ndodh qe kultivusi don ta leshoj pellumbin prej nji lartsije ose nji vend te nalt P.sh.(Koder) esht e lejushme.
Pellumbi gezon te drejten per te flaturuar tri her per nji gar.
1. Flaturimi i par ka kohen e caktuar   30-Minuta
2. Flaturimi i dyt ka kohen e caktuar   15-Minuta
3. Flaturimi i tret ka kohen e caktuar  15- Minuta
Flaturimi esht i perfunduar kur pellumbi e mmrin nalsin mbi 50 metra.
                                                                            NENI 24.

Nji antar qe ka lajmruar garen me nji koh te caktuar per shembull ne 17:00 ora ne rast te kohes se veshtir fryma ose shiu antarit i ipet nji or shtes do me than deri ne 18:00 ora. por nese koha nuk ndryshon ateheret pytet garusi per anulim ose vazhdon garen, nese gara anulohet ateheret garusi pakun denimin.
                                                                             NENI 27.
Nese nji antar lajmron garen ateheret jan te obliguar prej kryesis, Kryetari, ose Nenkryetari, ose Kordinatori,njeri prej te treve duhet te marr pjes pa tjter. nese kryesija mungon ateheret anulohet gara.
                                                                              NENI 25.

Pre vitit 2013 esht ndima me derbi
1.Derbija vlen per matjen e lartsis dhe naltsin.
2. Derbija zoton ndihmen per punen e referve
3. Ne rast mungeses te derbis garusi pytet a e zhvillon garen pa derbi.
4.Personi qe  e ka per detyr derbin gjat matjes se pllumbit ne fluturim duhet te jet afer qymezit ne nji distanc prej 5 metra.
                                                                                NENE 26.

Pagesa e antarsis beht ne gjdo fillim te vitit der me 28.Shkurt ne raste te veqante duhet te infotmohet kryetari i shoqates K.D.U.
Nese pagesa nuk behet deri me daten e caktuar ateheret i hup te drejtat e antarsis te shoqates K.D.U
Pa u ber pagesa e antarsis nuk e gezon te drejten ti merrni unazat e shoqates  ton K.D.U.
                                                                                 NENI 27.

Anulimi i gares! Nese garusi deshiron per anulimin e gares, garusi esht i obliguar qe ta informoj kryetarin e shoqates nji dit para gares der ne ora 21:00 nese anulimi bahet me vones garusi duhet qe te paguj denimin si pas rregullores. 50 € nese garusi e shlajmron garen para ores 21:00 duhet te paguj denim vetem 25€.
                                                                                  NENI 28.

Nji antar qe ka zhvilluar garen e fundit, ati antarit i anulohet vikendi i ardhshem per lajmrimin e gares.qe do te thot nuk ka te drejt gare nji jav.
                                                                                  NENI 29.

Denimi i pellumbav qe nuk arrin rezulltate ne gara ose garusi villnetarisht i largon pellumbat. pellumbi i par pa sukses denohet me 50€ pellumbi i dyt pa sukses me 30€ pellumbi i tret pa sekses me 15€ dhe gjdo pellum tjter pa sukses denohet nge 10€ nese garusi lajmrone me shum se nji pellum per gar duhen patjter te leshohen te gjit pellumbat ne gar per ndryshe garusi asht i obligum te paguan denim.
                                                                                    NENI 30.

Per tu zhvilluar gara duhet pa tjeter te jet nji nga kryesija dhe 3 antar te shoqates qe te ket vlersus te mjaftushem
per ndryshe gara anulohet.
                                                                                     NENI 31.

Ne krysi kan te drejt te zgjedhen vetem antart e rregullt dhe antart qe jan me shum se 5 vite me radh antar te shoqates K.D.U.
                                                                                     NENI 32.

Kultivusi mundet merr pjes ne gara dhe ti zeje nga tri vendet. 1,2,3,
                                                                                              
                                                                                      NENI 33.

Pjesmarrja e antarve te komisionit te garava esht pa pages si dhe per te gjith antaret e shoqates  K.D.U
.                                                            Shoqata K.D.U
                                                   Kosova Dunek Union e.V